Live2
X Zavrieť
{{user.sKontoText}} {{user.fullName}}
{{'master.loggedTime'|translate}} {{userLoggedInfo.userLoggedTime.diffTimeFormatted}}
{{'master.tempRegFinish'|translate}}
{{user.errorText}}
{{'leftColumn.titleSearch'|translate}}
{{'leftColumn.selected'|translate}} ({{favoriteEvents.data.length}})
{{event.score}} {{event.statusOutputText}} 
{{event.visual.leftDetailToShow.name}}
{{odd.name}} {{odd.rate| number:2}}
{{offerDataActual.title | translate}} ({{offerDataActual.numberOfItems}})

{{eventType.name}} ({{eventType.numberOfItems}})

{{event.score}} {{event.statusOutputText}} 
{{event.visual.leftDetailToShow.name}}
{{odd.name}} {{odd.rate| number:2}}
 

{{eventType.name}} ({{eventType.numberOfItems}})

({{favoriteEvents.data.length}})

{{'coupon.titleCoupon'|translate}}
{{couponData.visual.finalMessage}}
{{couponData.visual.hintText}}
{{'coupon.quickTipModeInfo'|translate}}
{{'coupon.notice' | translate}}
{{'coupon.yourcouponhaserrors' | translate}}
{{row.eventTitle}}
{{row.lineNumber}} {{row.detailName}}
{{row.rate | number:2}}
{{'coupon.label_tip' | translate}} {{row.oddTitle}}
{{rowError.message}}
{{'coupon.label_stake' | translate}} {{couponData.maxStakeText}}
{{settingsData.defaultCurrencyAbbreviation}}
{{'coupon.label_result_rate' | translate}} {{couponData.resultRate | number:2}}
{{'coupon.label_possible_payout' | translate}} {{couponData.possiblePayout | number:2}} {{settingsData.defaultCurrencyAbbreviation}}
{{'coupon.label_accept_higher_rate' | translate}}
{{'coupon.label_accept_limited_change_rate' | translate}}
{{'coupon.label_accept_any_rate' | translate}}
QUICK TIP OFF ON
{{'coupon.betsNotAllowed'|translate}}
{{bet.betPaid|date:'HH:mm'}} {{bet.stake}} {{bet.prize}} {{bet.cashOutText}}
{{resultNotFoundText|translate}}
{{bet.betPaid|date:'HH:mm'}} {{bet.stake}} {{bet.prize}}
{{resultNotFoundText|translate}}

{{winPayout.errorText|translate}}
{{winPayout.winBet.gameName}}
{{winPayout.winBet.identifier}}
{{winPayout.winBet.prize | currency:"€":2}}
{{winPayout.winBet.evaluated | date:'d. M. yyyy HH:mm:ss'}}
{{winPayout.errorText|translate}}
{{bet.dateText}} {{bet.stake | number:moneyDecimalPlaces}} {{bet.prize | number:moneyDecimalPlaces}} {{bet.cashOutText}}
{{'cashOutBets.showLess'|translate}} {{'cashOutBets.showMore'|translate}}
{{resultNotFoundText|translate}}
{{'myBets.title'|translate}}
{{'myBets.titleSent'|translate}} {{'myBets.titleStake'|translate}} {{'myBets.titlePrize'|translate}} {{'myBets.titleState'|translate}}
{{bet.betPaid|date:'HH:mm'}} {{bet.stake}} {{bet.prize}} {{bet.cashOutText}}
{{'myBets.loading'|translate}}
{{resultNotFoundText|translate}} {{'myBets.loading'|translate}}

{{betDetail.identifierSecure}}
{{betDetail.stateResult}}
{{betDetail.couponPaid | date:'d. M. yyyy HH:mm:ss'}}
{{betDetail.stake | currency:"€":2}}
{{betDetail.rate | number : 2}}
{{betDetail.rateAdvantageFactor | number : 2}}
{{betDetail.rateAdvanced | number : 2}}
{{betDetail.prizePotential | currency:"€":2}}
{{betDetail.prizePaidAmount | currency:"€":2}}
{{betDetail.winPaid | currency:"€":2}}
{{betDetail.betTypeName}}
{{betDetail.couponTypeName}}
{{betDetail.cinchCount}}
{{betDetail.channelName}}
{{betDetail.alarmTitle}}
{{betDetail.alarmTooltip}}
{{'detail.groupShort'|translate}}
{{item.groupName}}
{{item.categoryName}}
{{item.lineNumber}}  {{item.eventName}}
{{item.tipNameShort}} {{item.rate | number : 2}} {{item.resultText}} {{item.resultText}}
{{item.combination}} {{item.rate | number : 2}} {{item.stake | currency:"€":2}} {{item.prize | currency:"€":2}}
OK: {{cashOutData.finalMessage}}
{{error}}
{{cashOutData.cashOutQuestion}}

{{winPayout.title}}

{{winPayout.errorText|translate}}
{{winPayout.winBet.gameName}}
{{winPayout.winBet.identifier}}
{{winPayout.winBet.prize}}
{{winPayout.winBet.evaluated | date:'d. M. yyyy HH:mm:ss'}}
{{winPayout.errorText|translate}}
{{'master.labelAllActionList'|translate}}
{{action.timeText}}
{{action.nameFull}}
{{'informationForPlayers.title'|translate}}
{{message.date}}
{{message.message}}
{{resultNotFoundText|translate}}
{{'informationForPlayers.loading'|translate}}
{{title}}
{{categoryPathLong}}
{{categoryId}}
{{action.timeText}}
{{action.adjustedName}}
{{'leftColumn.mouseOverActionsLoading'|translate}}
{{title}}
{{categoryPathLong}}
{{categoryId}}
{{finalScore}} {{score.text}} {{scoreToShowCurrentPart}}
{{bet.dateText}} {{bet.stake | number:moneyDecimalPlaces}} {{bet.prize | number:moneyDecimalPlaces}} {{bet.cashOutText}}
{{'master.labelOpeningHours'|translate}}
{{'master.labelOpeningHoursDetail'|translate|convertLines}}

{{eventType.name}} ({{eventType.numberOfItems}})

{{event.score}} {{event.statusOutputText}} 

{{initLoadingMessage | translate}}

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. využíva za účelom zlepšovania svojich služieb technické a funkčné cookies, cookies jazykového nastavenia, cookies špecifickej funkcionality a analytické cookies, pričom používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich využívaním. Bližšie informácie o jednotlivých cookies nájdete v nastavení Vášho prehliadača, kde si môžete nastavenie cookies kedykoľvek zmeniť. Viac informácií.